Kontakt

WIEN 1
Rutter Immobilien Gruppe

Rutter Leasing GmbH
Investment/Finanzierung

Retail Partner GmbH
Makler für Handelsimmobilien

Rutter Retail GmbH
Projektentwicklung

Tegetthoffstraße 7/3
(gegenüber der Albertina)
1010 Wien
T + 43.1.513 47 74-0
email: wien@rutter.at

WIEN 3
Rutter Immobilien Gruppe
Bereich Bau und Projektentwicklung

Marxergasse 1b
1030 Wien
T + 43.1.713 22 21-0
email: wien3@rutter.at

 

 

HAMBURG
Retailplan GmbH

Mall Design
Ein Unternehmen der Rutter Immobilien Gruppe
 
Hohe Bleichen 24-26
D - 20354 Hamburg
T +49.40.288 09 670
email: hamburg@rutter.at

 

 

 

KLAGENFURT
Realverwaltung GmbH

Immobilienmanagement
Ein Unternehmen der Rutter Immobilien Gruppe

Rutter Center Management GmbH
EKZ und Retailpark Management

Koschatstraße 129
9020 Klagenfurt
T + 43.463.50 35 50
email: office@rutter.at